آزمون کارگشای وحدت ایساتیس
تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل نگهبانی  
اسفند ماه 1396
اصلاحیه آگهی:
داوطلبانی که خدمت سربازی را طی نموده اند ، مدت خدمت سربازی آنها به حداکثر سن افزوده می شود.
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32626219 - 035 در وقت اداری تماس حاصل نمایید.
شنبه 14 / 11 / 1396
شروع ثبت نام
جمعه  27 / 11 / 1396
خاتمه ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 01 / 12 / 1396
لغایت چهارشنبه مورخ 02 / 12 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 04 / 12 / 1396
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون