آزمون مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو
تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل اپراتوری پست های برق  
بهمن ماه 1396
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32626219 - 035 تماس حاصل نمایید.
دوشنبه 25 / 10 / 1396
شروع ثبت نام
جمعه  06 / 11 / 1396
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 09 / 11 / 1396
لغایت چهارشنبه مورخ 11 / 11 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 13 / 11 / 1396
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون