آزمون شرکت فن آوران انرژی توس
به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداری از ایستگاه های برق فوق توزیع 
در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان
شهریور ماه 1399
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعت اداری با شماره 33854610 - 051 و یا 09159135366 تماس حاصل نمایید.
یکشنبه 16 / 06 / 1399
شروع ثبت نام
شنبه 22 / 06 / 1399
خاتمه ثبت نام
از روز چهارشنبه مورخ 26 / 06 / 1399
لغایت پنجشنبه مورخ 27 / 06 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 28 / 06 / 1399
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما
سامانه خرید کارت ثبت نام
سامانه ثبت نام در آزمون