آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور
به منظور بهره برداری و حفاظت از پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستان های استان مرکزی ، همدان و لرستان

مرداد ماه 1399
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
پنجشنبه 26 / 04 / 1399
شروع ثبت نام
یکشنبه 19 / 05 / 1399
خاتمه ثبت نام
از روز چهارشنبه مورخ 22 / 05 / 1399
لغایت پنجشنبه مورخ 23 / 05 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 24 / 05 / 1399
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما رشته نگهبان
دفترچه راهنما رشته تکنسین برق
سامانه خرید کارت ثبت نام
سامانه ثبت نام در آزمون