آزمون شرکت مهساب آرتا نيرو
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت قرارداد های بهره برداری پستهای فشار قوی و فوق توزیع  
دی ماه 1396
ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارم دیماه تمدید شد.
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32899041 - 041 تماس حاصل نمایید.
دوشنبه 20 / 09 / 1396
شروع ثبت نام
دوشنبه  04 / 10 / 1396
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 11 / 10 / 1396
لغایت چهارشنبه مورخ 13 / 10 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 15 / 10 / 1396
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون