آزمون شرکت برق و صنعت رایان
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد بومی استان خراسان جنوبی
مرداد ماه 1399
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره 32213110 - 056 تماس حاصل نمایید.
دوشنبه 23 / 04 / 1399
شروع ثبت نام
سه شنبه 31 / 04 / 1399
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 03 / 06 / 1399
لغایت چهارشنبه مورخ 05 / 06 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ 06 / 06 / 1399
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون