آزمون شرکت خرم زال لرستان
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان بروجرد و دوره چگنی 

آذر ماه 1398
سلام با توجه به آماده نبودن زیر ساختهای نرم افزاری جهت برگزاری آزمون استخدامی شرکت خرم زال لرستان ، زمان برگزاری آزمون به روز جمعه ۲۲ آذر ماه موکول شد
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
شنبه 18 / 08 / 1398
شروع ثبت نام
شنبه 16 / 09 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 18 / 09 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 20 / 09 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 22 / 09 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
سامانه ثبت نام در آزمون