آزمون شرکت آرن دژ پی
(از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)

آبان ماه 1398
با توجه به آماده نبودن زیرساخت های نرم افزاری جهت برگزاری آزمون استخدامی شرکت آرن دژ پی ، برگزاری آزمون به روز جمعه 8 آذر ماه موکول شد.
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت وجود هرگونه ابهام در ساعت اداري با شماره ي 33355600 - 026 تماس حاصل نمایید.
شنبه  13 / 07 / 1398
شروع ثبت نام
شنبه  18 / 08 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 27 / 08 / 1398
لغایت پنجشنبه مورخ 30 / 08 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 08 / 09 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
دریافت کارت ورود به جلسه