آزمون شرکت آرن دژ پی
(از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)

آبان ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت وجود هرگونه ابهام در ساعت اداري با شماره ي 33355600 - 026 تماس حاصل نمایید.
شنبه  13 / 07 / 1398
شروع ثبت نام
دوشنبه  22 / 07 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 14 / 08 / 1398
لغایت پنجشنبه مورخ 16 / 08 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 17 / 08 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
سامانه ثبت نام در آزمون