آزمون شرکت آرن دژ پی
(از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)

آبان ماه 1398
پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت آرن دژ پی توجه داشته باشند روزهای 24 و 25 آذر ماه با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک اعم از :
1- اصل شناسنامه و کپی تمامی صفحات
2- اصل و کپی کارت ملی 3- اصل و کپی کارت پایان خدمت
4- اصل و کپی مدرک تحصیلی
5- مدرک بومی
6- مدارک ایثارگری و...
به آدرس کرج -طالقانی شمالی -بلوار امام رضا (ع)- شرکت توزیع نیروی برق البرز - طبقه سوم - واحد آموزش مراجعه نمایند
در صورت وجود هرگونه ابهام در ساعت اداري با شماره ي 33355600 - 026 تماس حاصل نمایید.
شنبه  13 / 07 / 1398
شروع ثبت نام
شنبه  18 / 08 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 27 / 08 / 1398
لغایت پنجشنبه مورخ 30 / 08 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 08 / 09 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون