آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور (مباشر)
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان همدان

مهر ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
شنبه 23 / 06 / 1398
شروع ثبت نام
جمعه 26 / 07 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 29 / 07 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 01 / 08 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 03 / 08 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون