آزمون شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از آقایان بومی استان آذربايجان غربي
شهریور ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32899041 - 041 تماس حاصل نمایید.
شنبه  19 / 05 / 1398
شروع ثبت نام
پنجشنبه  31 / 05 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 24 / 06 / 1398
لغایت پنجشنبه مورخ 28 / 06 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 29 / 06 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون