آزمون شرکت خرم زال لرستان
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان بروجرد (محور جاده بروجرد اراک) و دوره چگنی

شهریور ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
چهارشنبه 09 / 05 / 1398
شروع ثبت نام
پنجشنبه 31 / 05 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 03 / 06 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 06 / 06 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 08 / 06 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون