آزمون شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبانوین)
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان  
دی ماه 1396
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32626219 - 035 تماس حاصل نمایید.
شنبه 11 / 09 / 1396
شروع ثبت نام
شنبه  25 / 09 / 1396
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 03 / 10 / 1396
لغایت سه شنبه مورخ 04 / 10 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 08 / 10 / 1396
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
سامانه ثبت نام در آزمون