آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور
به منظور بهره برداری و حفاظت از تاسیسات پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستانهای استان مرکزی ، همدان و لرستان

مرداد ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
دوشنبه 03 / 04 / 1398
شروع ثبت نام
شنبه 29 / 04 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 30 / 04 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 02 / 05 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 04 / 05 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما شغل نگهبان
دفترچه راهنما مشاغل کارشناس بهره برداری و اپراتور پست
فایل تقسیمات کشوری
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون