آزمون شرکت های صفانیروی کرمانیان – بافت ستاره 
تیر ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره 09159135366 تماس حاصل نمایید.
شنبه 25 / 03 / 1398
شروع ثبت نام
جمعه 31 / 03 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 03 / 04 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 05 / 04 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 07 / 04 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون