آزمون شرکت کارگشای وحدت ایساتیس ( غیر دولتی )
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود(به منظور اشتغال درشرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
اردیبهشت ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 88914544 - 021 تماس حاصل نمایید.
چهارشنبه  28 / 01 / 1398
شروع ثبت نام
دوشنبه  09 / 02 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 10 / 02 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 11 / 02 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ 12 / 02 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون