آزمون شركت مهندسي مهساب آرتانیرو
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهرستان هاي تابعه استان گيلان براي شغل اپراتوري پستهاي فوق توزيع وانتقال

اسفند ماه 1397

مهلت ثبت نام در آزمون شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو تا روز یک شنبه 97/12/05 تمدید گردید.

جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 33615551 - 013 تماس حاصل نمایید.
سه شنبه  23 / 11 / 1397
شروع ثبت نام
یکشنبه 05 / 12 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 20 / 12 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 22 / 12 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 24 / 12 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون