آزمون موسسه حفاظتی مراقبتی مبین نظم امین ( غیر دولتی )
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت حفاظت از پست های برق فشار قوی

اسفند ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 88914565 - 021 تماس حاصل نمایید.
شنبه  06 / 11 / 1397
شروع ثبت نام
دوشنبه  15 / 11 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 29 / 11 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 01 / 12 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 03 / 12 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و الصاق مدارک