آزمون شرکت های صفانیروی کرمانیان – بافت ستاره – مهندسین باختر مشاور
دی ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره 09159135366 تماس حاصل نمایید.
شنبه 01 / 10 / 1397
شروع ثبت نام
شنبه 08 / 10 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 23 / 10 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 27 / 10 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 28 / 10 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون