آزمون شرکت گهر خرم ماداکتو
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان رومشگان استان لرستان 

دی ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38236486 - 083 تماس حاصل نمایید.
شنبه 01 / 10 / 1397
شروع ثبت نام
جمعه 21 / 10 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 25 / 10 / 1397
لغایت پنحشنبه مورخ 27 / 10 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 28 / 10 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون