آزمون شرکت خدمات فنی برق و صنعت رایان (خصوصی ) و شرکت های پیوست ضمیمه   
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قراردادهای بهره برداری و قرائت کنتور

دی ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32213110 - 056 تماس حاصل نمایید.
یکشنبه 18 / 09 / 1397
شروع ثبت نام
شنبه 01 / 10 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 10 / 10 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 12 / 10 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 14 / 10 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون