آزمون شرکت های مهندسی مهساب آرتا نیرو و سپهر ساعی انتظام زنجان
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت قرارداد های بهره برداری پستهای فشار قوی

مهر ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 33581500 - 024 تماس حاصل نمایید.
شنبه 14 / 07 / 1397
شروع ثبت نام
جمعه  20 / 07 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 24 / 07 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 26 / 07 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 27 / 07 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون