آزمون شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان اردبیل ، جهت رشته شغلی کارشناس تعمیرات و تکنسین تعمیرات
 
شهریور ماه 1397
مهلت ثبت نام در آزمون  تا ساعت 24 روز شنبه 97/06/10 تمدید گردید.
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 32899041 - 041 تماس حاصل نمایید.
شنبه 27 / 05 / 1397
شروع ثبت نام
شنبه  10 / 06 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 19 / 06 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 21 / 06 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 23 / 06 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
دریافت کارت ورود به جلسه