خوش آمديد

     

         » اطلاعيه جديد

 

 

 

به اطلاع قبول شدگان 3 برابر ظرفيت در آزمون استخدامی 30/8/93 وزارت نيرو می رساند که  جزئيات مربوط به زمان و مکان مراجعه برای ارايه مدارک و انجام مراحل بعدی،پس از مشخص شدن از سوی وزارت نیرو از طريق همين سايت اطلاع رسانی شده و حتماٌ با پذيرفته شدگان تماس لازم نيز گرفته خواهد شد. مؤکداٌ درخواست می شود از برقراری ارتباط با ساير مراکز خودداری نماييد. ( تاريخ اطلاعيه 29/11/93 ).

 

 

| آزمونهای استخدامی | | برنامه زمانی آزمونها | | نتايج آزمونها |