آزمون استخدامي

تماس با ما

         خوش آمديد

     

         » اطلاعيه جديد

 

مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي صنعت آب و برق

با تجربه بيش از 20 سال برگزاري آزمون هاي استخدامي وزارت نيرو و ساير دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، آمادگي اجراي آزمون هاي كتبي و مصاحبه هاي استخدامي را با بالاترين كيفيت و گسترده ترين سطح كشوري ، به صورت همزمان دارا مي باشد.

 

جزئيات آزمون هاي متمركز استخدامي وزارت نيرو و خارج از وزارت نيرو

 

| آزمونهای استخدامی | | برنامه زمانی آزمونها | | نتايج آزمونها |